Wybierz język

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych

Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych 

Wartość projektu: 34.579.632,00 euro

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Knurowie


 


Lokalizacja : Knurów

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

Nazwa projektu: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

Wartość projektu: 26.726.926,00 euro 

Inwestor: Gmina SzprotawaLokalizacja : Szprotawa

Gospodarka ściekowa w Sosnowcu

Nazwa projektu: Gospodarka ściekowa w Sosnowcu 

Wartość projektu: 26.773.000,00 euro 

Inwestor: Gmina Sosnowiec

Opis projektu:

Projekt obejmował swoim zakresem realizację zadań: budowę kolektora "Bobrek" i modernizację oczyszczalni ścieków RADOCHA II.
W wyniku realizacji Projektu wybudowany został kolektor ściekowy o łącznej długości 15 484 m, w tym kanał grawitacyjny od śr. 0,50 m do śr. 1,20m - 12 719 m, rurociągi tłoczne od dz 125 mm do 2x600 mm o długości 2 765 m oraz 4 przepompownie ścieków, w tym główna o wydajności Q=640l/sek dwie o wydajności Q= 15 l/sek każda, a trzecia o wyd. Q=60 l/sek.

Projekt "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu" nadzorowany przez ECM Group Polska S.A. został EKO-LIDERem Funduszu Spójności edycja 2007 w kategorii projektów zatwierdzonych.


 


Lokalizacja : Sosnowiec

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser