Wybierz język

Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzbie Zdrój, Mszana i Godów


Nazwa projektu: Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

Wartość projektu: 33.895.000,00 euro

Inwestor: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Opis projektu:
Dzięki projektowi gmin, realizowanemu pod hasłem DLA NAS I DLA ŚRODOWISKA, po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej faktyczna długość ułożonego kolektora wyniosła 244,32 km. Wybudowano 57 przepompowni ścieków oraz 7 110 studzienek kanalizacyjnych w gminach Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów. Zaprojektowana i wykonana została modernizacja oczyszczalni ścieków Ruptawa w Jastrzębiu-Zdrój, w zakresie optymalizacji istniejącej technologii oczyszczania ścieków oraz zwiększenia efektywności ciągu technologicznego gospodarki osadowej i biogazowej. W ramach projektu wykonane również były roboty związane z likwidacją 4 istniejących, lokalnych oczyszczalni ścieków: Borynia, Bzie, Połomia, Podlesie. Zmodernizowanie tych obiektów jest nieopłacalne ze względu na zły stan techniczny. Zlikwidowano nieodpowiednie lub nielegalne podłączenia do systemu odbioru ścieków sanitarnych. W ramach projektu renowacji i naprawie poddano 6,2 km istniejącej kanalizacji sanitarnej. Osiągnięto cel inwestycji poprzez skanalizowanie aglomeracji w 100%.

Projekt zdobył nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego: Eko-Lider Funduszu Spójności


 


Lokalizacja : Jastrzębie-Zdrój

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser