Wybierz język

Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku

Nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku

Wartość projektu: 3.821.695,00 euro

Inwestor: Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku


Remont nabrzeży po wschodniej stronie Portu Ustka i dalby dewiacyjnej

Nazwa projektu: Remont nabrzeży po wschodniej stronie Portu Ustka i dalby dewiacyjnej

Wartość projektu: 3.796.056,00 euro

Inwestor: Urząd Morski w Słupsku.


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser