Wybierz język

Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

Nazwa projektu: Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną. 

Inwestor: ORLEN OIL Sp. z o.o. 


 


Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

Wartość projektu: 26 337 100 PLN

Opis projektu:
Założone w 1292 roku opactwo cysterskie położone jest w dolinie niedaleko Kamiennej Góry, w Sudetach.
Od czasów średniowiecza aż po koniec XVIII wieku wywierało znaczący wpływ na gospodarkę całego regionu. Zespół klasztorny, nazywany perłą baroku, jest jednym z najcenniejszych obiektów polskiej części Europejskiego Szlaku Cystersów oraz jedynym obiektem pocysterskim, uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.
W ramach realizacji projektu wykonano rewaloryzację kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i jego otoczenia oraz wyposażenie go w sprzęt nagłaśniający do organizacji koncertów (system audio guide) oraz audioprzewodnik po kościele i innych obiektach opactwa. Adaptacji uległa także część Domu Opata z przeznaczeniem na sale ekspozycyjne. Wszystkie restaurowane obiekty zostały poddane kompleksowemu zabezpieczeniu przeciwpożarowemu oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą. 


 


Lokalizacja : Krzeszów

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser