Wybierz język

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu - etap I

W ramach inwestycji: uruchomiono Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych (763,8 m2), przygotowano powierzchnię pod działalność firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (1.531,4 m2), przygotowano powierzchnię przeznaczoną na wystawy i targi (757,6 m2).

Budowa EINTI była elementem szerszego przedsięwzięcia, częściowo finansowanego ze środków krajowych. W ramach obiektu Centrum Sportowo-Biznesowego, oprócz inkubatora i powierzchni wystawienniczo-targowych, mieści się również hala sportowo-widowiskowa.

Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych posiada 35 pomieszczeń o powierzchni 15 m2 każde, z pełnym uzbrojeniem w media, zabezpieczeniem potrzeb socjalno-bytowych oraz pełnym specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

 


Lokalizacja : Elbląg

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser