Wybierz język

Mam zawód - mam pracę w regionie

Zakres rzeczowy: kompleksowa usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu regionalnej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz public relations w ramach realizacji projektu systemowego „Mam zawód - mam pracę w regionie”, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej informacji na: http://www.e-zawodowcy.eu/ 

Lokalizacja : Katowice

Nowy Gmach Muzeum Śląskiego w Katowicach

Wartość projektu: ponad 324 000 000 PLN

Obiekty nowo projektowane:
Nowy gmach główny Muzeum Śląskiego. Budynek będzie się składał z dwóch części:
ekspozycyjno-pomocniczej – tworzonej przez 2 kondygnacje podziemne oraz jedną nadziemną,, konferencyjno-biurowej – na którą składają się 3 kondygnacje podziemne oraz 4 nadziemne.
Garaż podziemny
Trzykondygnacyjny garaż podziemny z 232 stanowiskami parkingowymi, w tym dla osób niepełnosprawnych. Obiekt znajduje się pod powierzchnią terenu w jego północno-wschodniej części.
Centralny Hol Kwartału Muzeów
Główną funkcją jest połączenie funkcjonalne terenu nowej siedziby oraz terenu pozostałego w części północnej. Posiada część ekspozycyjną i pomocniczą.

Obiekty zaadaptowane:
dawna maszynownia szybu „Warszawa” – przekształcenie w restaurację, dawny magazyn odzieżowy – adaptacja obiektu na pomieszczenia Centrum Scenografii Polskiej, dawna wieża wyciągowa szybu „Warszawa” – przystosowana do wieży widokowej.
Powierzchnię wystawienniczą w nowym głównym gmachu zaplanowano na 2 poziomach. Łącznie wynosi ona 6068 m2.


Lokalizacja : Katowice

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser