Wybierz język

Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary

Nazwa projektu: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary

Wartość projektu: 25.265.684,00 euro 

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ŻarachLokalizacja : Żary

Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

Nazwa projektu: Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

Wartość projektu: 178.625.000,00 euro Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o w Bydgoszczy

Zakres projektu obejmował:
Budowę małych przepompowni ścieków, kanałów grawitacyjnych i przewodów tłocznych dla likwidacji wylotów w północnej części Bydgoszczy.
Budowę głównych przepompowni ścieków wraz z grawitacyjnymi kanałami ściekowymi oraz przewodami tłocznymi dla systemu przepompowni głównych - północna część Bydgoszczy.
Budowę przepompowni ścieków, kanałów grawitacyjnych, przewodów tłocznych dla rozbudowy systemu sieci kanalizacyjnej w Bydgoszczy.Lokalizacja : Bydgoszcz

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – gospodarka osadami


Nazwa projektu: Kontrakt I: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – gospodarka osadami; Kontrakt II: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej - Technologia Uzdatniania Wody

Wartość projektu: 31.564.300,00 euro

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie


Lokalizacja : Rzeszów

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy

Nazwa projektu: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy

Wartość projektu: 33.045.812,00 euro

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.o.
Lokalizacja : Krzeszowice

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser