Wybierz język

Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych

Nazwa projektu: Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych

Wartość projektu: 24.238.500,00 euro

Inwestor: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski z siedzibą w Olsztynie


Lokalizacja : Olsztyn

Budowa pływalni wielozadaniowej na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Pływalni Wielozadaniowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Tuwima w Uniwersytecie Warminsko-Mazurskim w Olsztynie.

Układ konstrukcyjny posadowienia obiektu zdeterminowany został miejscowymi warunkami geologicznymi. Obiekt posadowiony na palach zwieńczonych żelbetowymi ryglam; modularny układ ścian żelbetowych posadowionych na ławach żelbetowych–ryglach, stropy nad piwnica i parterem – żelbetowe, monolityczne; konstrukcja dachu nad halami basenowymi oraz siłownia i sala sportowa z dźwigarów drewnianych; słupy w rejonie hali basenowej i wejścia głównego oraz pozostałe żelbetowe; w elewacjach budynku zaprojektowano głównie płyty włókno cementowe oraz laminaty drewnopodobne.

Parametry wielkościowe obiektu
Powierzchnia zabudowy: 3.393,9 m²
Powierzchnia użytkowa: 6.991,2 m²
Kubatura netto: 36 603,8 m³


Lokalizacja : Olsztyn

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser