Wybierz język

Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki - II

Nazwa projektu: Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II

Wartość projektu: 631.988.172,00 euro

Inwestor: Gmina Wrocław


Lokalizacja : Wrocław

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu

Wartość projektu: 41 156 159,72 PLN

Opis projektu:
Nowy budynek Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu jest nowoczesną placówką, łączącą funkcje edukacyjne i kulturalne. Zmodernizowana siedziba szkoły we Wrocławiu mieści się zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem od centrum, w obrębie dużego osiedla mieszkaniowego. Instytucja kultury o tak dużym dorobku i ofercie kulturalnej może stanowić ważny element na mapie ośrodków kultury nie tylko w skali lokalnej, ale też w skali regionalnej, a nawet międzynarodowej.
Budynek PWST zaprojektowano jako budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z podziemnym dwupoziomowym garażem. W zmodernizowanym budynku znajdują się trzy sale teatralne, w tym nowa, wielofunkcyjna sala kameralna; ponadto19 profesjonalnie przygotowanych sal dydaktycznych, przestronna biblioteka z czytelnią, pracownie oraz magazyny.


Lokalizacja : Wrocław

Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki

Opis projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę i wyposażenie środowiskowego obiektu przeznaczonego do pełnienia funkcji informacyjnej i naukowo-badawczej, w oparciu o silnie rozbudowaną, nowoczesną infrastrukturę informatyczną oraz najnowsze technologie e-medialne. Planowane są następujące zespoły pomieszczeń:

  1. Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej,
  2. Laboratoria komputeryzacji i przetwarzania danych,
  3. Zespół Laboratoriów naukowo-badawczych.

Całość stanowi kompleks informacyjno-naukowo-badawczy wspierający swoimi zasobami zarówno prowadzenie badań naukowych o charakterze aplikacyjnym w ośrodkach akademickich, jak i wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach i innych jednostkach gospodarczych.

Wartość projektu: 103 303 360,07 PLNLokalizacja : Wrocław

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser