Wybierz język

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin - Piaski w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót - Clone

Nazwa projektu: Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin - Piaski w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

Wartość projektu: 637.716.644,00 euro 

Inwestor: GDDKiA


Lokalizacja : Lublin

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław

Nazwa projektu: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w podziale na zadania, Zadanie 1, 2, 3

Wartość projektu: 474.748.406,00 euro 

Inwestor: GDDKiALokalizacja : Poznań

Budowa autostrady A1 - Odcinek H, Odcinek I

Nazwa projektu: Budowa autostrady A1, Odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) (długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200), Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) (długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350)

Wartość robót budowlanych: 152.375.295,00 euro 

Inwestor: GDDKiALokalizacja : Wożniki - Pyrzowice - Zawodzie

Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów

Nazwa projektu: Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, odc. węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód wraz z nadzorem nad realizacją robót

Wartość robót budowlanych: 112.069.825,00 euro 

Inwestor: GDDKiA


Lokalizacja : Tarnów-Rzeszów

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica - zadanie III

Nazwa projektu: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lublin Północ, o długości ok. 14,4 km, tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08, Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4): zadanie IV od węzła Lublin Północ (bez węzła) do węzła Lublin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 - ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki), Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie V od węzła Lublin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4), o długości około 22,6 km, tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 i węzeł Legnica II od km 0+000 do km 2+420

Wartość robót budowlanych: 602.657.853,00 euro

Inwestor: GDDKiA


Lokalizacja : Nowa Sól

Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn - Olsztynek

Nazwa projektu: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn - Olsztynek 

Wartość robót budowlanych: 392.232.621,00 euro

Inwestor: GDDKiA


Lokalizacja : Olsztyn

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom

Nazwa projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom

Wartość projektu: 363.681.903,00 euro

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Lokalizacja : Warszawa

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Gdańsk (A1) – Koszwały

Nazwa projektu: Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Gdańsk (A1) – Koszwały (południowa obwodnica Miasta Gdańska)

Wartość projektu: 293.672.668,00 euro

Inwestor: GDDKiA Oddział w Gdańsku


Lokalizacja : Gdańsk

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I

Nazwa projektu: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+397,76 (tj. do km 16+400 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki), Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4): zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300

Wartość robót budowlanych: 200.783.358,00 euro 

Inwestor: GDDKiALokalizacja : Nowa Sól

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów)

Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz w systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

Wartość projektu: 185.444.108,00 euro 

Inwestor: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi


Lokalizacja : Łódż

Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd.

Nazwa projektu: Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie I - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka, Zadanie II - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd.

Wartość robót budowlanych: 184.376.540,00 euro

Inwestor: GDDKiA


Lokalizacja : Marki

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut

Nazwa projektu: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut km 527+456 – 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót 

Wartość robót budowlanych: 139.527.257,00 euro

Inwestor: GDDKiALokalizacja : Machowa – Łańcut

Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Nazwa projektu: Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Wartość projektu: 99.669.207,00 euro

Inwestor: Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna


Lokalizacja : Wrocław

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143

Nazwa projektu: Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork

Wartość projektu: 94.094.750,00 euro

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Lokalizacja : Kalety - Kluczbork

Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20

Nazwa projektu: Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20

Wartość projektu: 87.500.000,00 euro 

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Lokalizacja : Retkinia - Olechów

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic

Nazwa projektu: Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic - ITS

Wartość robót budowlanych: 83.277.517,00 euro 

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Lokalizacja : Rzeszów

Port Lotniczy Poznań-Ławica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Nazwa projektu: Port Lotniczy Poznań-Ławica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Wartość projektu: 58.394.035,00 euro 

Inwestor: Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.


Lokalizacja : Poznań

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III

Nazwa projektu: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III A zadania 3.12 Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odc. od ul. 3 Maja do Pętli Siedlce 

Wartość projektu: 167.801.337,00 euro 

Inwestor: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp z o.o.


Lokalizacja : Gdańsk

Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła Opacz na terenie gminy Michałowice

Nazwa projektu: Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 –odc. węzeł Opacz – węzeł Paszków, Etap II – odc. węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z DW 721

Wartość robót budowlanych: 141.422.905,00 euro 

Inwestor: GDDKiA


Lokalizacja : Opacz

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186

Nazwa projektu: Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa

Wartość projektu: 112.817.384,00 euro 

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Lokalizacja : Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser