Wybierz język

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

Wartość projektu: 631.988.172,00 euro

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.


Jest to obecnie największa inwestycja w dziedzinie ochrony środowiska realizowana w Polsce, a budowana oczyszczalnia ścieków – największa w Europie.


Lokalizacja : Warszawa

Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Etap II: rewitalizacja portu i nabrzeża Wisły

Nazwa projektu: Rewitalizacja i adaptacja  obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Etap II: rewitalizacja portu i nabrzeża Wisły 

Wartość robót budowlanych: 7.333.000,00 euro 

Inwestor: Gmina Miasta GrudziądzAdaptacja Budynku Nr 88 na potrzeby Centrum Informatycznego Świerk

Nazwa projektu: Adaptacja Budynku Nr 88 na potrzeby Centrum Informatycznego Świerk

Wartość robót budowlanych: 3.690.000,00 euro

Inwestor: Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

Nazwa projektu: Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.

Inwestor: Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.
Laboratorium Referencyjne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach

Wartość projektu: 33 916 000 PLN

Opis projektu:
Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie i realizacja robót modernizacyjnych istniejących budynków głównych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Zakres rzeczowy:
powierzchnia użytkowa całkowita – 9 190,60 m2, w tym : kubatura – 49 900 m3; drogi i chodniki – 9 114 m2; parkingi – 2 572 m2; ogrodzenie – 2 647,10 m2; zieleń – 5 100 m2;sieci i uzbrojenie podziemne – 1,5 km
Lokalizacja : Puławy

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser