Wybierz język


Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

Nazwa projektu: Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną. 

Inwestor: Orlen Oil sp. z o.o.
Lokalizacja : Trzebinia


Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7

Nazwa projektu: Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7 

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną. 

Inwestor: Orlen Eko sp. z o.o.


Lokalizacja : Płock


Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile

Nazwa projektu: Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile

Wartość projektu: 10.669.815,00 euro

Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Lokalizacja : Piła


Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A. - 25 MWe

Nazwa projektu: Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A.

Wartość projektu: 74.500.000,00 euro 

Inwestor: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedziba w Kędzierzynie – KoźluLokalizacja : Kędzierzyn Koźle


Budowa farmy wiatrowej WICKO o mocy 40 MW wraz z dostawą turbin

Nazwa projektu: Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu i uzupełniająco innych instrumentów finansowych 

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną. 

Inwestor: BELS INVESTMENT Sp. z o.o (TAURON Ekoenergia)


Lokalizacja : Wicko


Dostosowanie źródła ZW Katowice do potrzeb rynku ciepła po roku 2015

Nazwa projektu: Dostosowanie źródła ZW Katowice do potrzeb rynku ciepła po roku 2015 (zaprojektowanie i kompleksowa realizacja kotłów gazowo-olejowych o mocy łącznej ok. 114 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi w Zakładzie Wytwarzania Katowice)

Wartość projektu: 16.635.000,00 euro 

Inwestor: TAURON Ciepło Sp. z o.o.


Lokalizacja : Katowice


Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A.

Nazwa projektu: Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A.

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.

Inwestor: SEJ S.A.


Lokalizacja : Jastrzębie-Zdrój


Kompleksowe usługi budowlanego nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego w ramach „Budowy gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk, etap I - gazociąg DN 700 Płoty – Karlino”

Nazwa projektu: Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, etap I - gazociąg DN 700 Płoty - Karlino (gazociąg o długości ok. 64 km)

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.ALokalizacja : Szczecin

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser