Wybierz język


Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

Wartość projektu: 631.988.172,00 euro

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.


Jest to obecnie największa inwestycja w dziedzinie ochrony środowiska realizowana w Polsce, a budowana oczyszczalnia ścieków – największa w Europie.


Lokalizacja : Warszawa


Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II

Nazwa projektu: Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II

Wartość projektu: 213.530.166,00 euro

Inwestor: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

Opis projektu: Projekt obejmuje:
budowę w 11-stu gminach sieci kanalizacyjnej z przyłączami o łącznej długości ok. 1 177 km oraz ok. 249 przepompowni ścieków, wraz z przyłączami, monitoringiem, sterowaniem, dokumentacją powykonawczą, pracami odtworzeniowymi, w tym odtworzeniem nawierzchni drogowej, opłatami za zajęcie pasa drogowego, opłatami za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie kolejowym czy drogowym oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,
budowę sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości ok. 178 km, z ok. 4 pompowniami, ok. 4 zbiornikami, 6 hydroforniami, stacją uzdatniania wody i ujęciem wody, z monitoringiem i sterowaniem, dokumentacją powykonawczą, pracami odtworzeniowymi, w tym odtworzeniem nawierzchni drogowej, opłatami za zajęcie pasa drogowego, opłatami za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie kolejowym czy drogowym oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu, wykonanie uszczelnienia ok. 20 km sieci kanalizacyjnej i ok. 10 km sieci wodociągowej na terenie Miasta Żywiec,przeprowadzenie prac badawczych i wykonie prac projektowych dla uszczelnień kanalizacji sanitarnej poza Żywcem.


Lokalizacja : Żywiec


Gospodarka ściekowa Zawiercia

Nazwa projektu: Gospodarka ściekowa Zawiercia

Wartość projektu: 26.000.000,00 euro

Inwestor: Gmina Zawiercie

Opis projektu:
Zakresu rzeczowy Projektu to wykonanie 111,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.

Projekt nadzorowany przez ECM Group Polska pn. "Gospodarka ściekowa w Zawierciu" został finalistą "EKOLIDERA" Funduszu Spójności edycja 2007.

Lokalizacja : Zawiercie


Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzbie Zdrój, Mszana i Godów


Nazwa projektu: Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

Wartość projektu: 33.895.000,00 euro

Inwestor: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Opis projektu:
Dzięki projektowi gmin, realizowanemu pod hasłem DLA NAS I DLA ŚRODOWISKA, po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej faktyczna długość ułożonego kolektora wyniosła 244,32 km. Wybudowano 57 przepompowni ścieków oraz 7 110 studzienek kanalizacyjnych w gminach Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów. Zaprojektowana i wykonana została modernizacja oczyszczalni ścieków Ruptawa w Jastrzębiu-Zdrój, w zakresie optymalizacji istniejącej technologii oczyszczania ścieków oraz zwiększenia efektywności ciągu technologicznego gospodarki osadowej i biogazowej. W ramach projektu wykonane również były roboty związane z likwidacją 4 istniejących, lokalnych oczyszczalni ścieków: Borynia, Bzie, Połomia, Podlesie. Zmodernizowanie tych obiektów jest nieopłacalne ze względu na zły stan techniczny. Zlikwidowano nieodpowiednie lub nielegalne podłączenia do systemu odbioru ścieków sanitarnych. W ramach projektu renowacji i naprawie poddano 6,2 km istniejącej kanalizacji sanitarnej. Osiągnięto cel inwestycji poprzez skanalizowanie aglomeracji w 100%.

Projekt zdobył nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego: Eko-Lider Funduszu Spójności


 


Lokalizacja : Jastrzębie-Zdrój


Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych

Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych 

Wartość projektu: 34.579.632,00 euro

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Knurowie


 


Lokalizacja : Knurów


Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

Nazwa projektu: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

Wartość projektu: 26.726.926,00 euro 

Inwestor: Gmina SzprotawaLokalizacja : Szprotawa

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser