Wybierz język

Wyszukiwarka projektów

Wyszukaj projekt


Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin - Piaski w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót - Clone

Nazwa projektu: Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin - Piaski w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

Wartość projektu: 637.716.644,00 euro 

Inwestor: GDDKiA


Lokalizacja : Lublin


Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław

Nazwa projektu: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w podziale na zadania, Zadanie 1, 2, 3

Wartość projektu: 474.748.406,00 euro 

Inwestor: GDDKiALokalizacja : Poznań


Budowa autostrady A1 - Odcinek H, Odcinek I

Nazwa projektu: Budowa autostrady A1, Odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) (długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200), Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) (długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350)

Wartość robót budowlanych: 152.375.295,00 euro 

Inwestor: GDDKiALokalizacja : Wożniki - Pyrzowice - Zawodzie


Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów

Nazwa projektu: Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, odc. węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód wraz z nadzorem nad realizacją robót

Wartość robót budowlanych: 112.069.825,00 euro 

Inwestor: GDDKiA


Lokalizacja : Tarnów-Rzeszów


Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica - zadanie III

Nazwa projektu: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lublin Północ, o długości ok. 14,4 km, tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08, Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4): zadanie IV od węzła Lublin Północ (bez węzła) do węzła Lublin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 - ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki), Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie V od węzła Lublin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4), o długości około 22,6 km, tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 i węzeł Legnica II od km 0+000 do km 2+420

Wartość robót budowlanych: 602.657.853,00 euro

Inwestor: GDDKiA


Lokalizacja : Nowa Sól


Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn - Olsztynek

Nazwa projektu: Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn - Olsztynek 

Wartość robót budowlanych: 392.232.621,00 euro

Inwestor: GDDKiA


Lokalizacja : Olsztyn

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser