Wybierz język

Informacja prasowa - Umowa na wyłączność z Asset Management Consulting Limited została podpisana

W związku z rosnącym zainteresowaniem zagadnieniami z dziedziny Zarządzania Majątkiem (Asset Management) oraz potrzebą świadczenia profesjonalnych usług związanych z wdrażaniem PAS55, ECM Group Polska  S.A. rozpoczyna współpracę z firmą Asset Management Consulting Limited (+amcl).

W dniu 05.10.2012, we Wrocławiu podpisaliśmy umowę o współpracy na wyłączność na terenie Polski i Europy, celem której jest rozszerzenie naszej oferty o analizy towarzyszące wdrażaniu PAS 55 (analiza dojrzałości, analiza odstępstw, itp) oraz szkolenia i certyfikacje.  

Nasze działania w tej dziedzinie prowadzimy konsekwentnie z myślą o planowanej w roku 2014 publikacji normy ISO 55000.

 +amcl jest doświadczonym Partnerem, który przez lata działalności na rynku brytyjskim i światowym zdobył zaufanie Institiute of Asset Management w Wielkiej Brytanii, osiągając status certyfikowanego audytora standardu PAS55. Bogate oświadczenie naszego partnera zdobyte w współpracy ze Scottish Water oraz firmami świadczącymi usługi komunalne w innych branżach niż wodno-kanalizacyjna, w połączeniu z aspiracjami naszych ekspertów pozwalają twierdzić, iż w szybkim czasie ECM Group Polska S.A. będzie w stanie zaproponować naszym Klientom nowe usługi:


  1. Analiza odstępstw od standardu PAS55 (Gap Analysis)
  2. Audyt certyfikujące PAS55 (Cartification Audit)
  3. Wizyty nadzorcze PAS55 (Surveillance Visit)
  4. Szkolenia menadżerów i asesorów PAS55
  5. Inne związane z PAS55 i wynikające z dedykowanych potrzeb naszych klientów

W najbliższym czasie przedstawimy Państwu dalsze szczegóły naszej oferty na podstonach:  Oferta/Zarządzanie majątkiem wg PAS55 oraz Oferta/szkolenia

Informacja prasowa - umowa pomiędzy ECM Group a Scottish Water Int.

Scottish Water International, międzynarodowy oddział czwartego na Wyspach dostawcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych zawarł partnerską umowę z ECM Group Polska S.A., wyspecjalizowanej jako konsultant w branży inżyniersko-doradczej.

ECM Group Polska S.A podpisała 30 marca br. na zamku w Brzegu umowę z firmą  Scottish Water na wdrażanie metodologii PAS 55, która w 2014 roku stanie się, zgodnie z zapowiedziami BSI, normą ISO 55000Obie firmy będą wspólnie dostarczać ekspertyzy dla polskich firm wodociągowych.

Nigel Ayton, Dyrektor Zarządzający Scottish Water International, powiedział:

"To ekscytująca szansa dla Scottish Water International i ECM Group Polska S.A., połączenie wspólnej wiedzy i doświadczenia, która spowoduje, że zaoferowana przez nas usługa dla firm wodociągowych w Polsce stanie się niezwykle cenna”

"Ciężko pracowaliśmy na umowę która została podpisana, aby zapewnić, że partnerstwo zaoferuje usługi wartościowe dla potencjalnych klientów. Rozmawiamy już z kilkoma polskimi zakładami wodociągowymi  i jesteśmy przekonani, że możemy zaoferować skrojone na miarę usługi w celu zaspokojenia ich specyficznych potrzeb."

Piotr Pazdan, Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego Biznesu ECM Group Polska S.A., powiedział:

"Znaczący wpływ na rozwój infrastruktury wodociągowej miało przystąpienie Polski do UE. Firmy wodociągowe po rozbudowie i modernizacji infrastruktury dysponują najnowocześniejszymi technologiami produkcji i zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków.  Z czasem jednak te urządzenia się zestarzeją i trzeba będzie je wymienić. To spowoduje bardzo duże obciążenie finansowe dla tych przedsiębiorstw.

- Koszty realizowanych obecnie inwestycji Unia Europejska pokrywa od 50 nawet do 85 proc – zauważa dyrektor Piotr Pazdan. - W przyszłości podobne pieniądze firmy wodociągowe będą musiały same przeznaczyć na odnowienie swojego majątku, dlatego już teraz trzeba myśleć o skutecznym i efektywnym zarządzaniu. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami jest w tej sytuacji niezbędne. W tych warunkach najlepszym przykładem i ścieżką jak budować odpowiednią strategię jest specyfikacja PAS 55-, opracowana przez British Standard Institute (BSI), we współpracy, między innymi ze Scottish Water.”

„Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w optymalizacji kosztów, ryzyk i efektywności w ramach zarządzania majątkiem eksperci Scottish Water w okresie 2006 – 2010 obniżyli już koszty funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa, o 40 proc. Warunki w jakich działa spółka Scottish Water są pod wieloma względami odmienne od polskich realiów, ale zasady są takie same. Podstawą działania jest wiedza i doświadczenie inżynierskie poparte analizą statystyczną, co przy dużej ilości danych generowanych przez nowoczesne systemy wodociągowe i kanalizacyjne jest kwestią inteligentnego przetwarzania danych.”

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser