Wybierz język


Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki

Świadczenie usług consultingowych/ Asysty Technicznej projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/007 pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki” realizowanego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i warunkami kontraktowymi FIDIC „żółta księga” i „czerwona księga”


Lokalizacja : Grodzisk Mazowiecki

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser