Wybierz język


Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skrzyszów i Tarnów oraz kolektora „P” i „F” wraz z kanalizacją na terenie dzielnicy Klikowa

Opracowanie SIWZ dla Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skrzyszów i Tarnów oraz kolektora „P” i „F” wraz z kanalizacją na terenie dzielnicy Klikowa” realizowanego w ramach projektu  ISPA/Funduszu Spójności 2003/PL/16/P/PE/045 zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i warunkami FIDIC „czerwona książka” (nr projektu 2003/PL/16/P/PE/045-03).

Zakres opracowania:
 1. Ogłoszenia
 2. Część I – Instrukcje dla Wykonawców wraz z załącznikiem do oferty
 3. Część II – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (Warunki ogólne i szczególne FIDIC „czerwona książka”)
 4. Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Zakres kontraktu:
 • Kanały grawitacyjne ok. 34 km
 • Kanały ciśnieniowe ok. 3 km
 • Pompownie – 22 szt.
 • Przyłącza – 1.741 szt.

Lokalizacja : Tarnów


Modernizacja SUW Zbylitowska Góra

Opracowanie SIWZ dla Kontraktu „Modernizacja SUW Zbylitowska Góra” realizowanego w ramach projektu  ISPA/Funduszu Spójności 2003/PL/16/P/PE/045 zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i warunkami FIDIC „żółta księga” (nr projektu 2003/PL/16/P/PE/045-01).

Zakres opracowania:

 1. Ogłoszenia
 2. Część I – Instrukcje dla Wykonawców wraz z załącznikiem do oferty
 3. Część II – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (Warunki ogólne i szczególne FIDIC dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę) – FIDIC żółta książka edycja polska SIDIR
 4. Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy


Lokalizacja : Tarnów


Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasto Tarnów (dzielnica Zabłocie, Świerczków, Strusina, osiedle Koszyce, Czerwona, ul. Heleny Marusarz, Górska i Szczytowa) oraz modernizacja rurociągów magistralnych

Opracowanie SIWZ dla Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasto Tarnów (dzielnica Zabłocie, Świerczków, Strusina, osiedle Koszyce, Czerwona, ul. Heleny Marusarz, Górska i Szczytowa) oraz modernizacja rurociągów magistralnych” realizowanego w ramach projektu  ISPA/Funduszu Spójności 2003/PL/16/P/PE/045 zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i warunkami FIDIC „żółta księga” (nr projektu 2003/PL/16/P/PE/045-04)


Lokalizacja : Tarnów


Budowa Systemu Gospodarki Osadami Ściekowymi

Przygotowanie SIWZ dla Kontraktu „ Budowa Systemu Gospodarki Osadami Ściekowymi” realizowanego w ramach projektu  ISPA/Funduszu Spójności 2003/PL/16/P/PE/045 zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i warunkami FIDIC „żółta księga” (nr projektu 2003/PL/16/P/PE/045-02)

Zakres opracowania:
Ogłoszenia
Część I – Instrukcje dla Wykonawców wraz z załącznikiem do oferty
Część II – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (Warunki ogólne i szczególne FIDIC dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę) – FIDIC żółta książka edycja polska SIDIR 2004
Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Zakres merytoryczny:
Modernizacja i rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie o przepustowości 50.000 m³/d

Lokalizacja : Tarnów


Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Tarnowie

Przygotowanie SIWZ na wybór Wykonawców w kontraktach dla Projektu nr 2003/L/16/P/PE/045 pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Tarnowie” współfinansowanego ze środków ISPA/Funduszu Spójności i realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC i standardami UE.

Lokalizacja : Tarnów


Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej

Opracowanie SIWZ w ramach zawartej umowy: „Pełnienie funkcji Zarządzającego w imieniu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój realizacją projektu o nazwie: Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej, nr projektu Z/2.02/I/1.2/96/04 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i warunkami FIDIC „ czerwona książka”

Zakres rzeczowy zadania:

Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=1329 m³/d
Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 730 mb wraz z jedną przepompownią
Budowa rurociągu tłocznego o dł. 300 mb
Dostawa niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia


Zakres opracowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Część I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikiem do oferty
Część II – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – wydanie angielsko – polskie 2004 r.(tłumaczenie 1, wydania 1999 – wersja SIDIR) nazywana dalej FIDIC - czerwona książka
Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Lokalizacja : Świeradów – Zdrój


Gospodarka ściekowa w Sosnowcu

Przygotowanie SIWZ na wybór Wykonawcy robót w ramach projektu nr 2003/PL/16/P/PE/039 pn.: „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu” finansowanej ze środków publicznych oraz środków Funduszu Spójności, realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.

Zakres rzeczowy:

 1. budowa grawitacyjno – ciśnieniowego kolektora „Bobrek”, o dł. kanałów grawitacyjnych 13 km i rurociągów tłocznych 2,6 km wraz z budową 4 przepompowni ścieków
 2. modernizacja mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków Radocha II, obejmująca uruchomienie ciągów technologicznych i usprawnienie istniejących urządzeń w celu zwiększenia przepustowości o 35 000 m³/d poprzez:

 • modernizacją osadników
 • usprawnienie komór napowietrzania
 • zainstalowanie dmuchawy, urządzeń zagęszczających osad ściekowy, układów automatycznego sterowania i nowoczesnych systemów wentylacyjnych i elektrycznych
 • rozbudowę zbiornika dawkującego chemikalia


Lokalizacja : Sosnowiec


Gospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu

Wykonanie:

 1. Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz SIWZ dla kontraktu nr I na roboty budowlane pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciborzu” (wg „żółtej książki” FIDIC) – dla oczyszczalni o przepustowości 18.000 m³/d wraz z budową nowej Zewnętrznej Komory Fermentacji oraz budową instalacji do suszenia osadów komunalnych.
 2. Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz SIWZ dla kontraktu nr II na roboty budowlane pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowa ujęcia wody Strzybnik” (wg „żółtej książki” FIDIC) – ok. 80 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 5 km sieci kanalizacji deszczowej, 2,4 km sieci wodociągowych, ujęcie wody obejmujące odwiert 5 studni o wydajności łącznej 500 m³/d wraz z rurociągiem wody surowej Ø 400 o dł. ok. 8,4 km.
 3. Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz SIWZ dla kontraktu nr III na roboty budowlane pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Rybnickiej ” (wg „żółtej książki” FIDIC) – budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 400 o dł. ok. 0,5 km.

W ramach projektu Funduszu Spójności pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu”; nr 2004/PL/16/C/PE/016.


Lokalizacja : Racibórz

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser