Wybierz język


Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów: etap I - gazociąg DN 700 Gustorzyn - Turek, etap II - gazociąg DN 700 Turek - Odolanów

Nazwa projektu: Budowa gazociągu DN 700 Gustorzyn-Odolanów, etap I - gazociąg DN 700 Gustorzyn-Turek, etap II Turek-Odolanów (gazociąg o długości 168 km)

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.ALokalizacja : Gustorzyn

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser