Wybierz język

Umowa na opracowanie SW dla Uniwersytetu Gdańskiego podpisana

Dnia 5 lutego 2015 roku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a konsorcjum firm ECM Group Polska S.A., Investment Support Agata Kozlowska i Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska została podpisana umowa na świadczenie usługi wykonania kompletnego Studium Wykonalności.

Przedmiotowe SW zostanie opracowane na potrzeby przygotowania i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Zadanie 1 - projekt i budowa Domu Studenckiego w Gdańsku Oliwie wraz z pokojami gościnnymi i Przedszkolem oraz Zadanie 2 – projekt i rewitalizacja z rozbudową budynku Domu Studenckiego nr 9 w Sopocie, realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego w zakresie przygotowania do realizacji przez Zamawiającego Projektu, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym.
Podpisaliśmy umowę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Umowa na wybudowanie budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Teatru TR w Warszawie wraz z infrastrukturą została zawarta 1 grudnia 2015 roku pomiędzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie a konsorcjum firm: ECM GROUP Polska S.A. i Portico Project Management reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego – Katarzynę Lodzińską na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Prezesa Zarządu - Aleksandra Dżogę.

Przedmiotem podpisanej Umowy jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu na etapie projektowym, realizacji robót budowlanych oraz na etapie podwykonawczym.


Umowa na nadzór nad Modernizacją linii kolejowej E 59 Wrocław – Poznań podpisana

Umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań” została zawarta 26 listopada 2015 roku pomiędzy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie a ECM GROUP Polska S.A. reprezentowaną przez Dyrektora ds. Realizacji Kontraktów – Rafała Kubackiego na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Prezesa Zarządu - Aleksandra Dżogę.

Modernizacja Stopnia Wodnego Chróścice dobiegła końca

Prace budowlane przy gruntownej modernizacji Stopnia Wodnego Chróścice zostały zakończone. Warta około 80 mln zł inwestycja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nie tylko poprawia warunki żeglugowe na tym odcinku Odry, ale także podnosi poziom bezpieczeństwa powodziowego regionu. Oficjalnego zakończenia Projektu i otwarcia nowego obiektu dokonano w czwartek 19 listopada 2015 r.


Stopień Wodny Chróścice znajduje się na 168,30 km Odry w miejscowości Chróścice (gmina Dobrzeń Wielki - województwo opolskie). Jest jednym z 16 obiektów tego typu na opolskim odcinku Odry skanalizowanej. Pod koniec XIX wieku powstał tu jaz kozłowo-iglicowy i mała śluza, a w 1911 roku stopień wyposażono w większą śluzę o długości 187 m i szerokości 9,6 m.
Podstawowym celem realizowanej od września 2011 roku modernizacji było przystosowanie Stopnia Wodnego Chróścice do III klasy żeglugowej. Inwestycja o łącznej wartości prawie 80 mln zł została wsparta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska - kwota dotacji sięgnęła prawie 52 mln zł. Inżynierem Kontraktu była firma ECM Group Polska S.A. a Skanska Wykonawcą.
- To kolejne niezwykle istotne przedsięwzięcie RZGW we Wrocławiu, którego efektem będzie zastąpienie archaicznego jazu kozłowo-iglicowego znacznie nowocześniejszą i mniej zawodną konstrukcją wyposażoną w automatycznie sterowane zamknięcia klapowe. Dzięki zastosowaniu takiej technologii uzyskaliśmy znaczne skrócenie czasu przywracania i likwidacji piętrzenia na jazie. Klapy bardzo usprawniają pracę i są zdecydowanie mniej awaryjne, dlatego stopniowo przebudowujemy w ten sposób nasze kolejne obiekty hydrotechniczne  - mówi Edward Nawirski, Dyrektor RZGW we Wrocławiu.
W ramach projektu w Chróścicach wybudowany został nowy jaz klapowy z przepławką dla ryb dwuśrodowiskowych, z nowoczesną sterownią jazową, nadbudówkami maszynowni i stalową kładką pieszo-rowerową wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych. Obiekt powstał powyżej istniejącego do tej pory jazu iglicowego, który został rozebrany. Nowy jaz składa się z trzech przęseł  - każde z nich mierzy 32 metry. Zastosowano w nich wspomniane zamknięcia klapowe wraz z niezbędnym, w pełni zautomatyzowanym osprzętem napędowym i sterującym.
W ramach inwestycji przeprowadzony został także gruntowny remont istniejącej dużej śluzy - objął on podwyższenie i przebudowę głów, modernizację obu ścian komory wraz z peronami i kanałów obiegowych wraz z wymianą wyposażenia technologicznego i komunikacyjnego oraz modernizację awanportów i dalb cumowniczych, dzięki którym przepływające przez stopień wodny statki będą mogły bezpiecznie oczekiwać na prześluzowanie.Na czas przebudowy dużej śluzy pociągowej do regularnej eksploatacji, przystosowano do śluzowania małą śluzę, poprzez odmulenie jej awanportów i komory oraz naprawę wrót i ich napędów. W dalszej części realizacji projektu mniejsza śluza również została poddana kapitalnemu remontowi w części konstrukcyjnej (naprawa głów, ścian i peronów komory). Wykonano też regulację lewego brzegu powyżej i poniżej jazu wraz z budową nabrzeża przeładunkowego.
- Zakres naszego projektu przewidział też dwie przystanie kajakowe ze slipami - teraz kajakarze znacznie łatwiej będą mogli wydostać się na ląd, by pokonać przegradzający rzekę jaz. Kładka technologiczna poprowadzona po koronie jazu zapewni komunikację pieszo-rowerową między miejscowościami Chróścice i Narok. Te elementy inwestycji z pewnością poprawią atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną tego odcinka rzeki - mówi Mariusz Skrzypczak, kierownik Jednostki Realizującej Projekt Chróścice.
W czwartek 19 listopada odbyło się oficjalne zakończenie projektu, połączone z otwarciem inwestycji. W uroczystości wziął udział m.in. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski oraz Dyrektor RZGW we Wrocławiu Edward Nawirski oraz Wicemarszałek Województwa Opolskiego Antoni Konopka. Na otwarciu nie zabrakło też przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz reprezentantów firmy wykonawczych i projektów. Merytoryczna konferencja poświęcona realizacji projektu odbyła się w stolicy regionu. Po niej zaproszeni goście udali się do Chróścic na terenową wizję lokalną połączoną z oficjalnym otwarciem i uroczystym przecięciem wstęgi.
- To naprawdę piękny obiekt, który wprowadza nad Odrę technologię XXI wieku. Tak nowoczesne jazy klapowe mamy już w podwrocławskich Janowicach i w samym Wrocławiu - na Opatowicach, Różance i przy elektrowni Wrocław I. Wkrótce zakończymy też przebudowę jazu zasuwowego w Brzegu Dolnym, a to nie koniec planów inwestycyjnych na Odrze. RZGW ma już przygotowane projekty modernizacji trzech kolejnych opolskich jazów - w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach, a także trzech śluz w Januszkowicach, Krapkowicach i Opolu - powiedział Prezes KZGW Witold Sumisławski.


ECMG GmbH pełni nadzór nad realizacją robót autostrady A1

Dnia 8.09.2015 r. w imieniu konsorcjum firm: ECMG GmbH - Spółka zależna od ECM Group Polska S.A. oraz SGS Polska Sp. z o.o. Wojciech Całka – Dyrektor ds. realizacji kontraktów podpisał w Katowicach umowę ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: Wojciech Żurek – p.o. Dyrektor Oddziału, Łukasz Urych– Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktów:

- Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku H: węzeł „Zawodzie” (bez węzła) – węzeł „Woźniki” (z węzłem),

- Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła).


Podstawowy zakres robót budowlanych obejmuje przede wszystkim:

- budowę odcinka autostrady A1 odcinek H: węzeł „Zawodzie” (bez węzła) – węzeł „Woźniki” (z węzłem), od km 442+500 do km 459+200 o długości 16,7 km z nawierzchnią betonową;

- budowę odcinka autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła),  od km 459+200 do km 474+350,14 o długości 15, 15014 km z nawierzchnią z betonu cementowego.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser