Wybierz język

Podpisanie umowy - gospodarka ściekowa w Krzeszowicach

Dnia 17.03.2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. a ECM Group Polska Sp. z o.o. na Usługi Inżyniera dla Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”.

Celem podpisanej umowy jest prowadzenie nadzoru nad Kontraktami na Roboty, które będą prowadzone zgodnie z :

- Prawem budowlanym,
- umową opracowaną na podstawie „Warunków kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” – wydanie angielsko-polskie 2004 r. (tłumaczenie 1, wydanie 1999, wersja SIDIR) – nazywane dalej FIDIC czerwona książka do daty określonej w Umowie jako termin jej wykonania, Umową o dofinansowanie Projektu
i przyjętymi standardami jakości.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser