Wybierz język

Modernizacja roku 2006

Nominacja do tytułu "Modernizacja roku 2006" obiektu Modernizacja Młodzieżowego Domy Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w Otwocku dla inwestora zastępczego ECM Group Polska.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser