Wybierz język

Diament Forbesa 2013

Spółka ECM Group Polska znalazła się na liście polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją rynkową wartość i została uhonorowana  Diamentem Forbesa 2013.

Lista Diamentów Forbesa opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej zarówno wyniki finansowe jak i wartość ich majątku. Metoda ta umożliwia zmierzenie potencjału przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków.

Medal Europejski - XXIII Edycja

Usługi realizowane przez spółkę po raz kolejny w roku 2012 zostały wyróżnione prestiżową nagrodą „Medal Europejski” przyznawaną przez Biznes Center Club (BCC) pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli.

Celem nagrody jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej oraz przybliżenie idei Unii Europejskiej środowisku przedsiębiorców. Medalem wyróżniane są produkty, które spełniają standardy europejskie. Medal Europejski przyznawany jest już od 12 lat, a wśród nagrodzonych nim firm są zarówno najwięksi polscy producenci, banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, liderzy branży budowlanej, firmy informatyczne i telekomunikacyjne, jak również mniejsze przedsiębiorstwa, znane na lokalnym rynku, uczelnie wyższe, a także media.

Nominowany produkt (usługa lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna ocenia także czy, i w jaki sposób firma wykorzystuje możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej - czy korzysta ze szkoleń, seminariów na temat gospodarki europejskiej, konsultacji i analiz prawnych, badań rynku itp. 

Lider EKO Inwestycji 2011 w kategorii Inżynier Kontraktu

ECM Group Polska S.A. został Liderem Eko Inwestycji 2011 za realizację projektu „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, Etap I” w kategorii Inżynier Kontraktu. V edycja konkursu została zorganizowana pod patronatem Komisji Środowiska Senatu RP.

Medal Europejski - XXII edycja

Usługi realizowane przez firmę zostały wyróżnione prestiżową nagrodą „Medal Europejski” przyznawaną przez Biznes Center Club (BCC) pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli.

Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowany wyrób musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. W konkursie brana jest pod uwagę dynamika firmy, uzyskane nagrody i certyfikaty.

Projekt UM Sosnowiec

Projekt "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu" nadzorowany przez ECM Group Polska S.A. został EKO-LIDERem Funduszu Spójności edycja 2007 w kategorii projektów zatwierdzonych.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser