Wybierz język

Nadzór inwestorski rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 682 został podjęty

Podpisana został umowa w dniu 17.10.2017r. na nadzór inwestorski rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 682 pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku a  spółką ECM Group Polska.

Przedmiotem umowy jest budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna od km 2+750,00 do km 16+815,0 wraz z przebudową sieci lokalnego układu drogowego. Łącznie długość odcinka wynosi około 14 km.


Budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku rozpoczęta

W dniu 25 września 2017r. została podpisana umowa na Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, roboty budowlano-montażowe" pomiędzy Zakładem Utylizacyjny Sp. z o.o. a ECM Group Polska S.A. 

W ramach projektu zaplanowana została m.in. budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańska spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) z budową i montażem poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych. Zasadniczym celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest budowa nowej kompostowni komorowej dla frakcji „mokrej” („bio”) o przepustowości 40.000 Mg/rok, zmniejszenie obciążenia istniejącej kompostowni (ob. nr 401) oraz budowa hal obróbki wraz z infrastrukturą (wentylacja) dla procesów dojrzewania kompostu otrzymanego z frakcji „mokrej” w celu hermetyzacji nowej instalacji. 

Nadzorujemy prace na linii kolejowej nr 216

Dnia 21 września 2017 r. w Gdańsku zawarta została umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn”. 

W ramach Projektu przebudowanych zostanie łącznie 13 peronów m.in. na stacjach i przystankach: Waplewo, Nidzica, Olsztynek i Gągławki. Poza czterema zmodernizowanymi stacjami, w Olsztynie zaplanowane zostały dwa nowe przystanki: Olsztyn Dajtki i Olsztyn Śródmieście (nazwa robocza). Oba zwiększą możliwości kolei regionalnej. Zainstalowane zostaną na nich wiaty, ławki, tablice informacyjne i funkcjonalne oświetlenie. Wszyscy pasażerowie, również osoby o ograniczonej mobilności, m.in. dzięki pochylniom będą wygodnie korzystać z dostępu do pociągów. Na przystankach przewidziane zostały także stojaki rowerowe.  

Projekt przewiduje także modernizację torów, przejazdów kolejowo-drogowych, wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowę mostów i wiaduktów kolejowych. W efekcie pociągi będą mogły kursować między Działdowem a Olsztynem z prędkością 120 km/h, co skróci podróż o około 16 minut. 

„Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn” są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość umowy 267,6 mln zł. Prace będą prowadzone w formule „projektuj i buduj” w latach 2017-2019. Umowa na nadzór nad pracami na linii kolejowej na odcinku Szczytno – Ełk podpisana

Umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk” zawarta została w dniu 21 czerwca 2017 roku w Gdańsku pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie a spółką ECM Group Polska. 

W ramach projektu zaplanowana została całościowa wymiana nawierzchni torowej na całej długości odcinka. Przebudowane zostaną i wymienione 24 rozjazdy. Wykonawca robót odtworzy, wraz z budową srk, mijanki w Spychowie i Drygałach.

Przebudowie poddanych zostanie 186 obiektów inżynieryjnych. Na wszystkich stacjach i przystankach osobowych przebudowane zostaną perony, które zyskają wysokość 0,76 m (z wyjątkiem peronu na stacji Szczytno który będzie miał wysokość 0,55 m) wraz z wyposażeniem w obiekty małej architektury (wiaty, ławki, gabloty informacyjne itp.). Przewidziana jest również likwidacja przystanku.Ruszył nadzór na budowę hali sportowej w Mielcu

Dnia 5 września 2017 r. w Mielcu została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską Mielec – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  a spółką ECM Group Polska S.A. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia budowy nowej hali sportowo-widowiskowej w Mielcu przy ul. Solskiego 1.

Nowy obiekt, który powstanie na miejscu popularnej „hangar areny” będzie się składał z hali sportowej o powierzchni zabudowy ponad 10 tys. mi części basenowej o powierzchni lustra wody blisko 1000 m2 .


W nowej hali główna sala do gier zespołowych będzie miała widownię na około 3600 miejsc siedzących z możliwością przejścia widzów wokół boiska na poziomie trybun. Obiekt ma spełniać wymogi między innymi do organizacji rozgrywek o randze międzynarodowej dla takich dyscyplin jak piłka siatkowa i piłka ręczna.


Oprócz sali głównej zaplanowano dużą salę treningową o powierzchni 1200 m3 i wymiarach 44×22 metry oraz salę rozgrzewkową o powierzchni ok.156 m2. Do sali głównej i do sal treningowych przypisane będą po 4 szatnie. Część hali będzie wykorzystywana do lekkoatletycznych zajęć treningowych.


W nowym obiekcie znajdą się też: sala do gry w squasha, ścianka do wspinaczki, siłownia, pomieszczenia odnowy biologicznej, pomieszczenia usługowo-gastronomiczne, sklepik klubowy, gabinet lekarski, pokoje dla trenerów, szatnie sędziów oraz inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Integralną częścią tej inwestycji będzie budowa basenu, z dziesięcioma torami do pływania i  nowoczesną infrastrukturą.


Prace obejmą także przebudowę trzech zjazdów z dróg publicznych, budowę dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi, chodnikami, placami utwardzonymi, murami oporowymi, ogrodzeniami, małą architekturą i systemami elektroakustycznymi. Rozbiórkę czekają pozostałe stare budynki – warsztatowy, kotłownia i budynki magazynowe. W zakres inwestycji wchodzi także dostawa oraz montaż urządzeń i wyposażenia estrady, a także zagospodarowanie terenu wokół nowego obiektu.

Termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na 31 grudnia 2019 r.Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser